پوستر/ عالم ناطق مستعمل علمه

پوستر/ عالم ناطق مستعمل علمه

۲۰ شهریور, ۱۳۹۶ /  10     

مرحوم شهید مدنی نمونه برجسته ای از یک روحانی فعال و حایز جهات گوناگون است ایشان حقیقتا مصداق بارزی از یک روحانی کامل بود اولا ایشان ملا بود، عالم...

مرحوم شهید مدنی نمونه برجسته‌ای از یک روحانی فعال و حایز جهات گوناگون است. ایشان حقیقتا مصداق بارزی از یک روحانی کامل بود. اولا ایشان ملا بود، عالم بود، فقیه بود، در قم و نجف تحصیلات عالیه فقه و اصول و همچنین معقول کرده بود. مرد عالمی بود که آگاهانه و از روی معرفت عمل می‌کرد. خاصیت علم در انسان همین است که حرکات سکنات او عالمانه است و این خصوصیات در ایشان بود. در روایات داریم که «عالم ناطق مستعمل علمه» اهل بیان و تبیین بود. ایشان می‌توانست با قشرهای مختلف و با مخاطب جوان کاملا ارتباط برقرار کند.

 

 


به نقل از:

نظر خود را با ما درمیان بگذارید:بنر تبلیغاتی