کمپين نخريدن خودروي صفر خيانت عليه توليد ملي است

کمپين نخريدن خودروي صفر خيانت عليه توليد ملي است

۰۹ بهمن, ۱۳۹۵ /  338     

به نقل از روزنامه خراسان، وزيرصنعت ،معدن و تجارت با اشاره به کمپيني که مدتي است در فضاي مجازي براي نخريدن خودروي صفر به راه افتاده است،چنين اقدامي...

به نقل از روزنامه خراسان، وزيرصنعت ،معدن و تجارت با اشاره به کمپيني که مدتي است در فضاي مجازي براي نخريدن خودروي صفر به راه افتاده است،چنين اقدامي را گناه خيانت و خلاف مصالح ملي دانست و گفت:قطعا کسي که چنين کمپيني را به راه مي اندازد خلاف مصالح ملي عمل کرده و ضد انقلاب است، راه اندازي کمپين عليه توليد داخلي خيانت است.به گزارش خراسان،محمدرضا نعمت زاده ديروز درنشستي خبري که به مناسبت هفته دولت دراين وزارتخانه برگزارشده بود درپاسخ به اين که مقام معظم رهبري اخيرا در نشست با اعضاي هيات دولت نسبت به ادغام بخش هاي صنعت، معدن و تجارت و بازرگاني در يک وزارتخانه انتقاد کرده اند؛گفت: من انتقادي را متوجه نشدم که مطرح شود، ايشان فرمودند که آن موقع نفهميديم که چرا اين طوري شد،آنجا هم وقت نبود که ما اين توضيح را بدهيم و اگر لازم باشد،بفرمايند، به ايشان توضيح مي دهيم، من فکر مي کنم که اين ادغام کار کاملا درستي است. کوچک کردن دولت و اجراي اصل ۴۴ يک اصل است و به همين دليل دربرنامه پنجم موضوع ادغام وزارتخانه ها مطرح شد و در همين راستا چنين کاري صورت گرفت.به گفته وي درکشورهاي پيشرفته نظير آلمان و ژاپن نيز چنين وضعيتي حاکم است به طوري که وزارت اقتصاد آلمان درحقيقت شامل صنعت، محيط زيست و معدن و تجارت مي شود يا درژاپن نيز همين طور است.به گفته وي دراتحاد جماهير شوروي سابق ۳۰ وزارت صنايع ازجمله براي نساجي و خودرو، پتروشيمي وغيره وجود داشت اما اکنون مانند آلمان شده که وزارتخانه ها کوچک شده است و دولت بيشتر به سياستگذاري مي پردازد و سياستگذاري يک سوم توليد ناخالص داخلي کشور دراين وزارتخانه جمع شده است.نعمت زاده دربخش ديگري از سخنانش با اشاره به اين که عده اي کمپين راه مي اندازند که خودرو توليد داخلي خريداري نشود، چنين کاري را خلاف مصالح ملي وچنين افرادي را ضدانقلاب توصيف کرد وگفت: کمپين عليه توليد و اقتصاد ملي و اشتغال جوانان معني ندارد. ما دنبال ارزاني هستيم ولي راه دارد نه با ضرر دادن يک کارخانه؛ سايپا امسال هم ضرر خواهد داد. در اين صورت بايد تعطيل کند و سي تا چهل هزار نفر بيکار شوند و چند صد هزار قطعه ساز بايد ماشين از خارج بياورند.وي با بيان اين که طي سال گذشته بيش از دو ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار براي واردات ۱۰۶ هزار خودروي خارجي هزينه شده است ولي يک ميليون و ۲۰۰ هزار خودرو داخلي با يک ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار ارزبري توليد کرده ايم که براي کشور ارزش افزوده دارد بنابراين راه اندازي چنين کمپيني عليه توليد داخلي خيانت است. هنرما اين است که واردات خودرو با افزايش توليد در۵ ماهه ابتداي امسال نصف شده است.

>


به نقل از:

نظر خود را با ما درمیان بگذارید:بنر تبلیغاتی