درخصوص ثبت نام دانشجویان بدهکار صرفاً با پرداخت شهریه ثابت

۲۰ اسفند, ۱۳۹۵ /  432     

احتراماً با عنایت به تاکیدات بعمل آمده از سوی معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه، درخصوص ثبت نام دانشجویان بدهکار صرفاً با پرداخت شهریه ثابت، به...

احتراماً با عنایت به تاکیدات بعمل آمده از سوی معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه، درخصوص ثبت نام دانشجویان بدهکار صرفاً با پرداخت شهریه ثابت، به اطلاع دانشجویان بدهکار می رساند با مراجعه به دانشگاه می توانند با پرداخت شهریه ثابت نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد ترم جدید اقدام فرمایند.


به نقل از:

نظر خود را با ما درمیان بگذارید:بنر تبلیغاتی