اقدامات ذکر شده در رابطه با جلسات دفاعیه

۲۰ اسفند, ۱۳۹۵ /  483     

از اساتید محترم انتظار می رود دانشجویان را در برگزاری جلسه دفاعیه غنی از نظر محتوای علمی و ایجاد فضای مباحثه و پرسش و پاسخ و دوری جستن از اقدامات...

از اساتید محترم انتظار می رود دانشجویان را در برگزاری جلسه دفاعیه غنی از نظر محتوای علمی و ایجاد فضای مباحثه و پرسش و پاسخ و دوری جستن از اقدامات فرعی یاری فرمایند.


به نقل از:

نظر خود را با ما درمیان بگذارید:بنر تبلیغاتی